Tjänster

Jag tog min sjukgymnastexamen i Lund och hade innan dess erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Min yrkeserfarenhet sträcker sig över olika medicinska områden såsom ortopedi, reumatologi, neurologi, geriatrik, samt behandling av andnings- och cirkulationsproblem. Under en period var jag även verksam inom primärvården.

Därefter etablerade jag mig som privatpraktiker med inriktning på nack-, rygg-, led- och muskelbesvär. Jag har specialiserat mig på att behandla både långvariga och akuta smärttillstånd, hantera utmattningsreaktioner, adressera sömnproblem och arbeta med träning och rehabilitering. Min breda erfarenhet och kompetens möjliggör en omfattande vård inom olika områden av fysioterapi.