Tjänster

Jag tog min sjukgymnastexamen i Lund 1984 innan dess arbetade jag inom psykiatrin. Jag har arbetat inom ortopedi, reumatologi, neurologi, geriatrik, andning och cirkulation och fyra år i primärvården.

1992 blev jag privatpraktiker med inriktning nack-, rygg-, led-, och muskelbesvär. Långvariga och akuta smärttillstånd, utmattningsreaktioner, sömnbesvär, träning/rehabilitering mm.